Tuesday, June 12, 2012

50%...

I like it that the negative reactions to that Bayo campaign ad is a wake-up call for us all.


We all have this unspoken assumption that the people with foreign blood in them is more pretty and classy. If someone is beautiful, we automatically ask if he or she has foreign relations. Someone is pretty if he or she has features that are "foreign". Look at most of our models and actors (but its their job to look good anyway). Its just an extension of colonial mentality that's difficult to completely abolish, added with standards of beauty that are centuries old.
- - - - -
Unrelated, I recall Michael Taylor's rant in the book 'Gapo by Lualhati Bautista. That's the best Filipino book I've read on our own racism to ourselves. Michael is a singer who hates Americans, especially his own father, an American soldier who left. His roommate (out of some arrangement with Michael's dead mother) Magdalena is a hostess who wants an American to take her to the US. This interaction can sum it up better:
"Hindi gano'n si Sam. May pagtingin siya sa 'kin."
"H'wag mong lokohin ang sarili mo. Binibili ka lang niya."
     Napatindig si Magda sabay bagsak sa mesa ng magkabilang palad (mahilig din si Magda sa mga dramatikong pa-epekto).
     "How dare you?"
     "Hindi ba? Baka hindi mo lang tinatanggapan ng bayad si Sam dahil ikaw ang may gusto sa kanya?"
     "Wala kang pakialam!"
     Nang-uuyam ang ngiting gumuhit sa sulok ng bibig ni Mike. "Meron. Kapwa ko, mahal ko. Sori, baby. Pero hindi ikaw ang unang nangarap ng states. Nauna sa'yo ang nanay ko. At maramu pa ring nauna sa nanay ko."
     Nasara uli ang bibig ni Magda.
     Pakibit-balikat na inabot ni Sam ang gitara nya.
     "Pero sige lang. Marami pang Sam sa Olongapo. Basta kano, pwede na sa'yo, diba? At pagkatapos, mag-anak ka na rin ng bastardong gaya ko."


     "Puro kayo gaga. 1900 pa lang inaanakan na kayo ng mga kano. Pero hanggang ngayon, hindi pa kayo nadadala. Kaya tuloy nag-kakatusak ang mga GI baby dito. Kamukha ko. Eto, panorpresa lang sa isang demonyong kano. Maawa ka naman sa anak mo!"

-Bautista, Lualhati (1992). 'Gapo (at isang puting Pilipino, sa mundo nga mga Amerikanong kulay brown). Cacho Publishing House, Inc.: Mandaluyong.

No comments:

Post a Comment